Nacionalni park Šar – planina

Nacionalni park Šar – planina nalazi se na Kosovu sa površinom od 39.000 ha sa izrazito bogatim biljnim i životinjskim svijetom. Pored bogatog eko sustava, na ovom području mogu se naći i brojne znamenitosti koje će prije svega oduševit povjesničare, a to su 34 srednjovjekovne crkve i manastiri kao što su manastir Sv. Petra Koriskog iz 13. stoljeća te manastir Sv. Arkanđela iz 15. stoljeća nadomak Prizrena.

Jezero Bogovinje, Šar - planina, Foto: Anica Petkoska

Nacionalni park Šar – planina, osnovan je 1886. godine.

Od biljnog svijeta treba spomenuti kako na ovom području živi oko 2000 biljnih vrsta i 20 lokalnih, Šarskih endemita gdje treba spomenuti Natalijinu ramondu, moliku, muniku te naravno makedonski hrast.

Pored bogatog biljnog svijeta ni životinjski ne zaostaje. Naime na ovom području živi oko 147 vrsta leptira, a smatra se da je Šar – planina ujedno i dom preko 200 vrsta ptica gdje treba izdvojiti: orla bradana, bjeloglavog supa, surog orla te naravno tetreba.

Na malo nepreglednijim prostranstvima, mogu se primjetiti endemične i reliktne vrste sitnih glodavaca, kao što su dinarska voluharica, kuna zlatica, kuna bjelica. Zatim nikako ne smijemo izostaviti popularnu vidru, divlju mačku, risa, medvjeda i divokozu.

Većina stručnjaka složit će se da je ono najposebnije te brojna glacijalna jezera i raznovrsni oblici glacijalnog reljefa kojim Šar – planina predstavlja pravi muzej glacijalnog relefa pod otvorenim nebom. Nešto zaista prekrasno!

Smatramo kako je bitno da znate da u ovom nacionalnom parku postoji nekoliko prirodnih rezervata, a to su:

Mješovite listopadne šume i kamenjari u klisuri Rusenice, poznatije kao stanište balkanskog risa;

Popovo prase, gdje se mogu primjetiti čiste ili mješovite šume munike;

Ošljak, gdje postoje šume munike, žbunaste zajednice bora krivulja, čiste smrčeve šume;

Golem bor sa očuvanim šumama munike.

Rekli smo da Šar – planina broji 147 vrsta leptira zbog čega se smatra najbogatijim područjem u Europi, što se tiče samih leptira. Zaista nešto što ne možemo zanemariti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>